سامانه آموزش و اطلاعات تحصيلي مؤسسه آموزش عالي مهرآستان


«براي مشاهده آخرين اطلاعيه‌ها و اخبار به وب‌سايت دانشگاه به آدرس www.mehrastan.ac.ir مراجعه نماييد»


ورود به سامانه تغذيه:

http://nut.mehrastan.ac.ir/